SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY W PRZEPISACH! Od teraz policjant będzie mógł odstąpić od zabrania prawa jazdy za przekroczenie powyżej 50/kmh.

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mówiącego, że niekonstytucyjne jest zabieranie prawa jazdy za prędkość przekroczoną w stanie koniecznym, senat sporządził nowelizację ustawy.

Senatorowie zaproponowali, aby prawo jazdy nie było zatrzymywane w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w sytuacji niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, a niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej. Jednakże posłowie zmienili warunki odstąpienia od zatrzymania uprawnień na sytuację gdy: kierowca działał  „w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego”.


 

źródło: onet.pl