Duża akcja policji! NIETYPOWE KONTROLE PRĘDKOŚCI w całej Europie.

Akcja „kaskadowy pomiar prędkości” będzie przeprowadzana w większości krajów Unii Europejskiej. Działania te koordynowane są przez TISPOL – Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. Uczestniczy w nich także polska Policja.

Akcja ta ma wyróżniać się tym, że pomiary prędkości będą dokonywane na tej samej drodze w różnych jej odcinkach. Związane jest to z tym, iż kierowca mijający jedną kontrolę zazwyczaj przyspiesza myśląc, że dalej przez długie kilometry nie będzie policji.


źródło:onet.pl